HÀNH TRÌNH HUẤN LUYỆN , ĐÀO TẠO & MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC GIÁO DỤC MIND CHANGE

HÀNH TRÌNH HUẤN LUYỆN , ĐÀO TẠO & MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC GIÁO DỤC MIND CHANGE

04/10/2020

   -   

CÔNG TY HƯƠNG QUÊ- KINH TẾ XANH - MẬT ONG HƯƠNG QUÊ- EDU COFFEE

   -   

0 Bình luận

HÀNH TRÌNH HUẤN LUYỆN , ĐÀO TẠO & MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG  TỔ CHỨC GIÁO DỤC MIND CHANGE

Thầy Mộc Quế- Kỷ lục gia Thế giới Người Thầy của nhiều thế hệ Doanh nhân với nhiều loại hình kinh doanh đã không ngừng mệt mõi đồng hành cùng khó khăn và niềm vui với chủ Doanh nghiệp trong quá trình hình thành và phát triển của sự nghiệp .

Hành trình cũng cố và phát triển TỔ CHỨC GIÁO DỤC MIND CHANGE.

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: