HỘI CHỢ TRIỂN LÃM GIỐNG - NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 2022

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM GIỐNG - NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 2022

23/08/2022

   -   

CÔNG TY HƯƠNG QUÊ

   -   

0 Bình luận

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM GIỐNG - NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 2022

CÔNG TY HƯƠNG QUÊ-KINH TẾ XANH

Kính gửi: Cộng Đồng nhà phân phối, Bách hóa Việt Nam & khách hàng tham quan 
HỘI CHỢ GIỐNG , NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 2022 từ 18-08 đến 21-08-2022

V/V kiếm tiền năm 2022
Chúng tôi là Công ty Hương Quê – Kinh Tế Xanh xây dựng mô hình đại diện kinh doanh để tạo
kênh Tổng phân phối. Chúng tôi tạo cho bạn có 5 quyền lợi như sau:
1. Có 1 bàn và điện thoại, địa chỉ giao dịch tại TPHCM từ đây làm kênh phân phối ra cả nước
2. Có 6 lớp học trong 6 tháng với 6 chuyên đề quản trị, marketing, xây dựng thương hiệu, huấn 
luyện nhân sự cho đại lý bán lẻ
3. Có huấn luyện kinh doanh online cho các đại lý
4. Được tạo 1 face tiêu dùng và 20 face đại lý, phân phối 7 vùng kinh tế
5. Có văn phòng để họp quảng bá sản phẩm với khách hàng và nhà đầu tư. Tạo ra kênh vận 
chuyển giao hàng Grab, GrabMark bán hàng
Nay chúng tôi thông báo cho tất cả các bạn ở các tỉnh và các đại lý nào chưa có điểm văn phòng 
tại TPHCM và chưa có 10 sản phẩm sức khỏe hot, Mời bạn đăng kí để có được 180 triệu
học bổng trong 6 tháng và được 5 quyền lợi ( nếu bạn tự làm phải bỏ ra 200 triệu chi phí trong
6 tháng, ở đây lo hết cho bạn tìm học bổng 180 triệu do chuyên gia giảng dạy)

..............
PHIẾU ĐĂNG KÍ HỌP ONLINE

Đơn vị/cá nhân đăng ký:……………………..Điện thoại:………………………….
Facebook:…………………………………………………
Xin đăng ký được làm đại lý sản phẩm Hương Quê
Xin họp lúc 10h sáng thứ 7 ( Ngày 27/ 8/2022 )
Gửi vào zalo: Mỹ Tiên 0936.438.639 hoặc zalo 0908.62.361

Đơn vị đăng ký
Ký tên

..............

popup

Số lượng:

Tổng tiền: