Tiếp tục sứ mệnh Xây dựng đô thị nông nghiệp thông minh , Tiến sĩ Mộc Quế cố vấn thành lập đề án theo đề cương xây dựng " Làng thông minh" năm 2020 tại xã Bạch Đằng .

Tiếp tục sứ mệnh Xây dựng đô thị nông nghiệp thông minh , Tiến sĩ Mộc Quế cố vấn thành lập đề án theo đề cương xây dựng " Làng thông minh" năm 2020 tại xã Bạch Đằng .

01/03/2020

   -   

CÔNG TY HƯƠNG QUÊ - HUONG QUE CO. LTD

   -   

0 Bình luận

Tiếp tục sứ mệnh Xây dựng đô thị nông nghiệp thông minh , Tiến sĩ Mộc Quế cố vấn thành lập đề  án theo đề cương xây dựng

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện đề án Thành Phố Thông Minh Bình Dương năm 2020.

Căn cứ quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 16/07/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao , tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.

Được sự cố vấn của Tiến sĩ Mộc Quế Chi cục Phát triển Nông Thôn thành lập đề cương thực hiện xã nông thôn mới thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng .

Với muc tiêu Xây dựng làng thông minh, tạo nơi tập trung nhiều sáng kiến về những vấn đề và nhu cầu hiện nay trong cộng đồng như công nghệ , nông nghiệp,sự gắn kết của cộng đồng , việc làm , y tế. giáo dục, năng lượng, xử lý rác thải, khu vực đáng sống, bảo vệ môi trường , xanh, sạch.....

Trong tương lai đây sẽ là nơi đáng sống thân thiện thiên nhiên môi trường , vừa là nơi phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch sinh thái, trở thành một biểu tương xanh cho Bình Dương .

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: